VKontakte.DJ
forum traveling
AnasayfaVakfımızGüncelBağlantılarAlbümİndirBize UlaşınBültenlerForum
AMACIMIZ | TARİHÇE | YÖNETİM KURULU | ÖNCEKİ YÖNETİMLER | KADROMUZ | EKVAŞ | ETKİNLİKLERİMİZ | ÜYELERİMİZ  
 
Anasayfa arrow Vakfımız arrow TARÝHÇE

Vakf?m?z ODTU'de
Onaylı Giriş
Kullanıcı

Parola

Beni Hatırla
Kayıp Parola?
Yeni kayıt

Hava Durumu
 İstanbul
 ---

Etkinlik Takvimi
Aralık 2017
P P S Ç P C C
26272829301 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Bu ay

Tarayıcı Özellikleri
Favorilere Ekle
İlk Sayfa Yap

Kimler Çevrim İçi
Sitemizde 61 konuk var


Sayaç
3532442 Ziyaret


ODTU Anasayfa
 ODTU Anasayfa

ODTU E-Kart
 E-Kart Göndermek İçin Tıklayın

ODTU müzden
 "Bir arkadaşımızdan aldığımız sunuyu izlemek için tıklayın. Hazırlayana ve iletene teşekkür ederiz."

EKV Bilgisayar Bagisi
 Eski Bursiyerimiz Yakup Kaman'ın Öğretmenlik Yaptığı Okula EKV aracılığıyla bağışlanan bilgisayarlar

T.C. Kimlik No.
Öğrenmek İçin Tıklayın

DUYURULAR
Web sayfamızı dostlarınıza; dostlarınızın E-posta adreslerini bize bildirir misiniz?

TARÝHÇE   Yazdır  E-posta 

EYMÝR KÜLTÜR VAKFI, 23.12.1986 tarihinde Ýstanbul’daki ODTÜ mezunlarý tarafýndan, merkezi Ýstanbul'da olmak üzere ve eðitime hizmet vermek amacýyla, Türk Medeni Kanunu’nu tadil eden 903 sayýlý Kanun hükümleri ile Vakýf Resmi Senedi esaslarýna tabi olarak faaliyette bulunmak üzere kurulmuþtur.

Vakfýmýz’ýn önceki yönetimleri kuruluþtan itibaren, Ýstanbul’daki ODTÜ mezunlarýný örgütlemek ve üye sayýsýný artýrarak Vakfa mali kaynak saðlamak yönündeki çalýþmalarý yürütmüþlerdir. Daha sonra Ulus arazisinin tahsisi, projelendirilmesi, projenin ruhsatýnýn alýnmasý, inþaatýn baþlatýlmasý ve arazinin üst bölümünde bulunan alanda 40 m²’lik iki barakanýn yapýmý; okulumuzdan yanmýþ ve enkaz durumda getirilen “Et Arabasý”nýn restorasyonu ve toplantý salonu olarak düzenlenmesi gibi baþarýlý çalýþmalar yapmýþlardýr.

Son beþ yýllýk süreçte Yönetim Kurulumuz Vakýf amaçlarý çerçevesinde;

  1. Eðitime dönük projelere öncelik vermiþ, bu baðlamda;

1.1.           ODTÜ öðrencilerine verilen burslarýn artýrýlmasý,

1.2.           ODTÜ Ýstanbul Koleji projesinin geliþtirilmesi,

1.3.           Farklý konularda konferans vermek üzere bir konuðun davet edildiði aylýk yemekler düzenlenmesi,

1.4.           Eðitim projesi geliþtirilmesi gibi çalýþmalar baþlatmýþ ve yürütmüþ,

  1. Üyelerle ve diðer ODTÜ’lülerle iliþkileri geliþtirmeye özen göstermiþ,
  2. Sürekli gelir kaynaðý saðlamak üzere EKVAÞ’ý kurmuþ; EKVAÞ’ýn çalýþmalarýyla ODTÜ-Park Ulus projesini geliþtirmiþ ve büyük kýsmýný tamamlamýþ,
  3. 1999 Büyük Depremi sonrasýnda ODTÜ’lülerin ve ODTÜ dostlarýnýn iþbirliði ve katkýsýyla baþlattýðý, büyük emek ve maliyet gerektiren Ýzmit “ODTÜ Yerleþkeleri” projesini yürütmüþ,
  4. Vergi muafiyetinin elde edilmesine dönük çabalarý hýzlandýrmýþ ve tamamlanma aþamasýna getirmiþ,
  5. Mevcut projelerin tamamlanmasýna çalýþýrken bir yandan yeni projeler geliþtirmeyi sürdürmüþ,
  6. Saðladýðý gelirlerin % 80’ini eðitim, kültür, bilimsel araþtýrma ve geliþtirmeden oluþan Vakýf amaçlarýna ayýrmayý taahhüt etmiþ,
  7. ODTÜ’nün yetiþtirdiði aydýn ve sorumlu bireylerden oluþan bir sivil toplum örgütü olarak duyarlý, ciddi, kaliteli, uyumlu, çevresine saygýlý, dürüst ve þeffaf yönetim ilkelerini benimsemiþ; ODTÜ’nün, üyelerinin ve toplumun doðrularýndan ödün vermeden etkin olabilme yönünde azami dikkatini titizlikle korumuþtur.

 


MEYDAN SOK. HAYRAN APT. NO: 4/23 AKATLAR 34335 ISTANBUL
TEL : 0212 287 29 05-06 FAKS : 0212 257 88 00 E-Posta :
eymir@eymir.org.tr
Site ile ilgili görüş ve önerilerinizi bekliyoruz.
Sitemiz 1024 - 768 çözünürlüge göre düzenlenmistir
.
Bu site mambo altyapısında çalışmaktadır.