EYMİR KÜLTÜR VAKFI BASIN BÜLTENİ

Eymir Kültür Vakfı (EKV) 1986 yılında İstanbul’daki ODTÜ mezunları tarafından “eğitime hizmet” amacıyla kuruldu. Vakıf Kamuya yararlı kurum statüsüne sahiptir. EKV, eğitime hizmet amacına yönelik olarak, uzun yıllardır iş birliği içinde çalıştığı İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği (ODTÜMİST) ile birlikte   günümüze dek toplam 17.506 ODTÜ öğrencisine burs sağlamıştır. İçinde bulunduğumuz ders yılı itibariyle bu iki…